Kontakt na trenérky:

email: skmgzlin@seznam.cz

Simona VÁLKOVÁ  tel.: 605103184

 

 

 

Klub moderní gymnastiky Zlín má ve Zlíně již dlouholetou tradici a v letošním roce slavíme 60 let od založení klubu. Za tu dobu jsme vychovaly již velkou řadu úspěšných závodnic a přivedly ke sportu stovky děvčat.

Moderní gymnastka je ryze dívčí sport, kde je kladen důraz na estetiku a ladnost pohybu spojená s prací s náčiním, kterým jsou švihadlo, obruč, stuha, míč a kužely.

Klub moderní gymnastiky Zlín se věnuje děvčatům ve věku od 4 do 18 let. Děvčata trénují v malé tělocvičně Městské sportovní haly Zelené a v tělocvičně 10. ZŠ . Děvčata jsou rozdělena do skupin podle věku a výkonnosti. Závodnicím se věnuje 12 dobrovolných trenérek. Díky nově vyškoleným trenérkám a rozhodčím z řad bývalých závodnic se členská základna rozrostla o nové oddělení přípravky a v současné době máme 100 registrovaných závodnic ve věku od 4 do 16 let. Rozhodčí, trenérky a asistentky každý rok absolvují školení a semináře, na kterých se seznamují s novými poznatky a snaží se neustále zkvalitňovat svoji práci.

Náš Klub moderní gymnastiky pořádá dva pohárové závody přímo ve Zlíně. Na jaře závod jednotlivkyň pod názvem Zlínský Střevíček. Na podzim závod společných skladeb linie B s názvem Zlín Cup. Dále pořádáme městský přebor v Základním programu jednotlivkyň, a kontrolní závody před zahájením závodní sezóny. Každoročně pořádáme velké Vánoční vystoupení pro rodiče a širokou veřejnost. Tyto akce se konají za podpory města Zlína, Zlínského kraje a na jejich organizaci se velkou mírou podílí i rodiče cvičících děvčat.

Chceme tímto způsobem propagovat moderní gymnastiku přímo ve Zlíně. Věříme, že soutěže a vystoupení jsou atraktivní jak pro děvčata, která mají možnost představit se v domácím prostředí, tak i pro diváky, kteří mají možnost zhlédnout skvělé výkony našich závodnic.

Mezi největší úspěchy považujeme, že se nám  podařilo startovat na prvním zahraničním závodě. Naše družstvo Seniorek (16 let a starší) se v červnu 2013 zúčastnilo MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIOREK v ESG ve Finsku ve měste Lahti.

V roce 2018 tento úspěch zopakovalo naše družstvo Juniorek ( 14-16 let ) a prvním místem na Mistrovství České republiky v ESG si zajistilo start na Mistrovství světa, které se konalo v Budapešti.

Ale na čem nám opravdu záleží a dlouhodobě na tom pracujeme je vytvářet dobrou partu a tým. Tým dětí, tým rodičů a tým trenérek kde všechny tyto skupiny spojuje láska ke sportu, dětem a tím pak vytváříme celek.

Naši motivací je ukázat, že i v dnešní době jde dělat sport, kde tou první hodnotou není výkon, ale naučit děti sport milovat. Když ho milujete, tak výsledek, který je jen třešničkou na dortu, přijde sám.

O tom, že se nám to daří, svědčí i to, že u nás naše odchovankyně hojně zůstávají a přidávají se k našemu trenérskému týmu a tvoří s námi naši velkou gymnastickou rodinu.

 

 

O činnost oddílu se starají:

předsedkyně klubu MG:

Simona Válková

trenérky:

Simona Válková

Mgr. Klára Málková

Michaela Halodová

Markéta Šťastná

Kateřina Mudříková

Aneta Brhelová

Helena Vysloužilová

Simona Dlouhá

Natalie Dudová

Helena Prokešová

Aneta Košáková

Tereza Čajánková

Zuzana Mudříková

Natálie Masaříková

tanečně baletní spolupráce:

Pavlína Dyjáková