Moravský pohár I. Zlín 2015 V sobotu 10.10.2015 náš oddíl pořádal první kolo Moravského poháru ve společných skladbách linie B.Závod se konal za podpory Města Zlína a Zlínského kraje. Zúčastnilo se ho 38 skladeb z 11 oddílů. Startovalo zde 9 našich společných skladeb a z toho 7 obsadilo medailové příčky. V kategorii 0B ročníku narození 2008 a ml. skladba Popelky 1 vybojovala 2. místo a skladba Popelky 2 3. místo. V kategorii 0B ročníku narození 2006 a ml. naše skladba obsadila 2. místo. V 1.kategorii (2004 a ml) jsme měly dvě skladby s obručemi. Starší děvčata se umístila na 2. místě a mladší na 5. místě. Naše nejstarší skladba závodící ve 2. kategorii (2002 a ml) také s obručemi vybojovala 2. místo. Nejmladší závodnice byly vyhodnoceny v rámci pohárového závodu Zlín cup pro ročníky 2009 a ml. Na 2. místě se umístila skladba Sluníčka 1, na 3. místě Sluníčka 2 a na 4. místě naše nejmladší družstvo Berušky složené ze závodnic ročníků narození 2010. Všechna děvčata mají velkou pochvalu za předvedené výkony a přejeme jim hodně úspěchů v dalších závodech začínají sezony.