Kontakt na trenérky:

email: skmgzlin@seznam.cz

Simona VÁLKOVÁ  tel.: 605103184

Moderní gymnastika je ryze dívčí sport, kde jsou kladeny velké nároky na ladnost a soulad pohybu s hudbou i na celkový estetický dojem.

Hlavní náplní moderní gymnastiky je cvičení při hudbě se švihadlem, obručí, míčem, stuhou a kužely.

Klub moderní gymnastiky SK Zlín se věnuje děvčatům ve věku od 4 do 18 let. Děvčata trénují v tělocvičně 1. ZŠ Emila Zátopka 1 x až 3x týdně, cca 12 hodin týdně. Děvčata jsou rozdělena do skupin podle věku a výkonnosti. Závodnicím se věnuje 6 dobrovolných trenérek. Díky nově vyškoleným trenérkám a rozhodčím z řad bývalých závodnic se členská základna rozrostla o nové oddělení přípravky a v současné době máme 80 registrovaných závodnic ve věku od 4 do 16 let. Rozhodčí, trenérky a asistentky každý rok absolvují školení a semináře, na kterých se seznamují s novými poznatky a snaží se neustále zkvalitňovat svoji práci.

O činnost oddílu se starají:

předseda klubu MG:

Mgr. František Hnízdil

trenérky:

Simona Válková

Mgr. Klára Málková

Michaela Halodová

Markéta Šťastná

Kateřina Mudříková

Mgr.Lucie Šplíchalová

Aneta Zapletalová

Veronika Javorská

Karolína Štěpánová

Pavlína Nedbálková

Simona Dlouhá

Sabina Strnadová

Adéla Stoklasová

Natalie Dudová

tanečně baletní spolupráce:

Pavlína Fojtíková

Náš Klub moderní gymnastiky pořádá dva pohárové závody přímo ve Zlíně. Na jaře závod jednotlivkyň pod názvem Zlínský Střevíček. Na podzim závod dvojic a trojic a společných skladeb linie B s názvem Zlín Cup. Dále pořádáme městský přebor v Základním programu jednotlivkyň, a kontrolní závody před zahájením závodní sezóny. Každoročně pořádáme velké Vánoční vystoupení pro rodiče a širokou veřejnost. Tyto akce se konají za podpory města Zlína a na jejich organizaci se velkou mírou podílí i rodiče cvičících děvčat.

Chceme tímto způsobem propagovat moderní gymnastiku přímo ve Zlíně. Věříme, že soutěže a vystoupení jsou atraktivní jak pro děvčata, která mají možnost představit se v domácím prostředí, tak i pro diváky, kteří mají možnost zhlédnout skvělé výkony našich závodnic.

Nejlepší závodnice reprezentují město Zlín na řadě pohárových závodů, oblastních přeborech i mistrovství ČR jak v soutěži jednotlivkyň, tak i ve společných skladbách MG a společných sestavách Estetické skupinové gymnastiky. ESG je nové odvětví moderní gymnastiky, které spojuje výrazový tanec a prvky moderní gymnastiky dohromady. Účast v soutěžích ESG je jednou z možností, jak zapojit do cvičení a aktivního závodění většinu členek oddílu.

 

Mezi největší úspěchy považujeme, že se nám  podařilo startovat na prvním zahraničním závodě. Naše družstvo Seniorek (16 let a starší) se v červnu 2013 zúčastnilo MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIOREK v ESG ve Finsku ve měste Lahti. Skladba ve složení: Mahdalíková, Šťastná, Strnadová, Javorková, Jarcovjáková, Šišková, Zapletalová a Gábová se zde umístila na 27.místě.

Mezi další pravidelné aktivity klubu patří pořádání letního gymnastického soustředění pro děvčata všech věkových kategorií. Týdenní prázdninové soustředění je zaměřené na obnovení a vylepšení fyzické kondice, tvorbu a nácvik nových sestav.

Klubová činnost podporuje kvalitní náplň volného času dětí, mimo trénink a závodění nezapomínáme také na regeneraci a oddechové a zábavné aktivity pro děti.

Těší nás, že je o moderní gymnastiku stále velký zájem, přestože tréninky nejsou jednoduché a úspěch se dostaví až po letech tréninku. Díky moderní gymnastice dívky získají široké pohybové dovednosti a díky této průpravě je pak jejich další uplatnění i v jiných sportech mnohem snazší.

Činnost klubu podporuje město Zlín, Zlínský kraj a Nadace děti, kultura, sport.