Kontakt na trenérky:

email: skmgzlin@seznam.cz

Simona VÁLKOVÁ  tel.: 605103184

Moderní gymnastika je ryze dívčí sport, kde jsou kladeny velké nároky na ladnost a soulad pohybu s hudbou i na celkový estetický dojem.

Hlavní náplní moderní gymnastiky je cvičení při hudbě se švihadlem, obručí, míčem, stuhou a kužely.

Klub moderní gymnastiky SK Zlín se věnuje děvčatům ve věku od 4 do 18 let. Děvčata trénují v tělocvičně 1. ZŠ Emila Zátopka 1 x až 3x týdně, cca 12 hodin týdně. Děvčata jsou rozdělena do skupin podle věku a výkonnosti. Závodnicím se věnuje 6 dobrovolných trenérek. Díky nově vyškoleným trenérkám a rozhodčím z řad bývalých závodnic se členská základna rozrostla o nové oddělení přípravky a v současné době máme 80 registrovaných závodnic ve věku od 4 do 16 let. Rozhodčí, trenérky a asistentky každý rok absolvují školení a semináře, na kterých se seznamují s novými poznatky a snaží se neustále zkvalitňovat svoji práci.

O činnost oddílu se starají:

předseda klubu MG:

Mgr. František Hnízdil

trenérky:

Simona Válková

Mgr. Klára Mahdalíková

Michaela Halodová

Markéta Šťastná

Kateřina Mudříková

Mgr.Lucie Šplíchalová

Asistentky trenérek :

Aneta Zapletalová

Veronika Javorská

Karolína Štěpánová

Pavlína Nedbálková

Simona Dlouhá

Sabina Strnadová

Adéla Stoklasová

Natalie Dudová

tanečně baletní spolupráce:

Pavlína Fojtíková

Náš Klub moderní gymnastiky pořádá dva pohárové závody přímo ve Zlíně. Na jaře závod jednotlivkyň pod názvem Zlínský Střevíček. Na podzim závod dvojic a trojic a společných skladeb linie B s názvem Zlín Cup. Dále pořádáme městský přebor v Základním programu jednotlivkyň, a kontrolní závody před zahájením závodní sezóny. Každoročně pořádáme velké Vánoční vystoupení pro rodiče a širokou veřejnost. Tyto akce se konají za podpory města Zlína a na jejich organizaci se velkou mírou podílí i rodiče cvičících děvčat.

Chceme tímto způsobem propagovat moderní gymnastiku přímo ve Zlíně. Věříme, že soutěže a vystoupení jsou atraktivní jak pro děvčata, která mají možnost představit se v domácím prostředí, tak i pro diváky, kteří mají možnost zhlédnout skvělé výkony našich závodnic.

Nejlepší závodnice reprezentují město Zlín na řadě pohárových závodů, oblastních přeborech i mistrovství ČR jak v soutěži jednotlivkyň, tak i ve společných skladbách MG a společných sestavách Estetické skupinové gymnastiky. ESG je nové odvětví moderní gymnastiky, které spojuje výrazový tanec a prvky moderní gymnastiky dohromady. Účast v soutěžích ESG je jednou z možností, jak zapojit do cvičení a aktivního závodění většinu členek oddílu.

 

Mezi největší úspěchy považujeme, že se nám  podařilo startovat na prvním zahraničním závodě. Naše družstvo Seniorek (16 let a starší) se v červnu 2013 zúčastnilo MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIOREK v ESG ve Finsku ve měste Lahti. Skladba ve složení: Mahdalíková, Šťastná, Strnadová, Javorková, Jarcovjáková, Šišková, Zapletalová a Gábová se zde umístila na 27.místě.

Mezi další pravidelné aktivity klubu patří pořádání letního gymnastického soustředění pro děvčata všech věkových kategorií. Týdenní prázdninové soustředění je zaměřené na obnovení a vylepšení fyzické kondice, tvorbu a nácvik nových sestav.

Klubová činnost podporuje kvalitní náplň volného času dětí, mimo trénink a závodění nezapomínáme také na regeneraci a oddechové a zábavné aktivity pro děti.

Těší nás, že je o moderní gymnastiku stále velký zájem, přestože tréninky nejsou jednoduché a úspěch se dostaví až po letech tréninku. Díky moderní gymnastice dívky získají široké pohybové dovednosti a díky této průpravě je pak jejich další uplatnění i v jiných sportech mnohem snazší.

Činnost klubu podporuje město Zlín, Zlínský kraj a Nadace děti, kultura, sport.