breclavFinále Českomoravského poháru 2016
Finále ČMP se letos konal v sobotu 3.12. v Břeclavi. Pro společné skladby linie B tento závod nahrazuje Mistrovství republiky. Naše skladby, které do finále postoupily se umístily následovně: V skladbách bez náčiní se nejlépe umístily Lociky – 2. místo v kategorii 0A. Ve stejné kategorii obsadili 9. místo Adamsovi. V nejmladší kategorii 0B se na 6. místě umístily Sluníčka 2. Ve skladbách s náčiním se všechny tři naše skladby Mijateam, Freedom a Kužele umístily na shodném 4. místě. Tímto závodem jsme uzavřely podzimní závodní sezonu a příští týden už nás čeká tradiční vánoční vystoupení celého klubu.